Aanpak

De aanpak van TinqMedia zorgt voor een goed en compleet beeld. Klanten weten zo altijd wat ze kunnen verwachten, tevens ontstaat er een goed beeld van elke stap.


Wensen klant

Door middel van een email of een  persoonlijk gesprek bij ons of via de telefoon wordt duidelijk wat het gewenste resultaat is van uw opdracht. Wat u wilt laten digitaliseren en welk media uw voorkeur heeft plus de eventueel aanvullende wensen hebben uw voorkeur. Wilt u het materiaal naar ons verzenden, persoonlijk af komen leveren of van onze ophaalservice gebruik maken.

Opdrachtbepaling

Naar aanleiding van het bovenstaande wordt door ons bekeken welke diensten en producten van TinqMedia het beste bij u passen. De diverse mogelijkheden en aanvullende opties worden aan u voorgelegd waarbij het uiteindelijke kostenplaatje duidelijk wordt.

Het digitaliseren c.q. reproduceren

Op basis van uw opdracht wordt uw beeld- en/of geluidsmateriaal zo optimaal mogelijk door ons gedigitaliseerd c.q. gereproduceerd naar de media van uw keuze. U kan er van verzekerd zijn dat het digitaliseren met uiterste discretie wordt uitgevoerd. De studio is voor anderen volstrekt verboden gebied. Het gaat natuurlijk vaak om zeer persoonlijk privé-materiaal.

Oplevering

Na afronding van uw opdracht volgt de oplevering. U wordt uiteraard in de gelegenheid gesteld de resultaten persoonlijk bij ons te beoordelen waarna de oplevering volgt. Indien u bij de opdracht heeft aangegeven dat u het eindresultaat met het originele materiaal naar u verzonden wilt hebben sturen wij u eerst een digitale factuur. Na betaling wordt het originele materiaal en de resultaten zo spoedig mogelijk naar u verzonden.

Garantie

Omdat TinqMedia staat voor een goed produkt heeft u altijd een maand de tijd om de eindresultaten te beoordelen. Mocht u niet tevreden zijn met het geleverde eindresultaat dan stellen wij alles in het werk om u alsnog tevreden te stellen.